Kulturuker i Gjerdrum

Kulturuker i Gjerdrum er et årlig arrangement som kommunen, næringsliv, lag og foreninger arrangerer. Kulturukene består av to hele uker med kunst, konserter, sang, møteplasser og lysglimt, hvor man samler lokalbefolkningen til folkefest.

Krem reklame har utarbeidet kulturprogram brosjyren, plakater, annonser, digitale bannere, flaggbannere, diplomer og rollups.

LOGO, PROFIL, BROSJYRE, ANNONSER, BANNERE, ROLLUPS, PLAKATER OG DIGITALE BANNERE
kulturukene mockup 2016