Ullensaker kommune

Ullensaker kommune som ligger på Øvre Romerike i Akershus har over 33.000 innbyggere og er blant landets raskest voksende kommuner. Kommunen ligger cirka 25 km nordøst for Oslo, og er vertskap for hovedflyplassen Oslo Lufthavn. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike, og fikk i 2012 bystatus.

Krem Reklame har bistått med grafisk utforming av en rekke ulike trykksaker for Ullensaker kommune. Felles for dem alle er en grafisk utforming skreddersydd deres identitet som kommuniserer deres budskap til målgruppen på en mest mulig målrettet og effektiv måte.

Årsrapport, ulike brosjyrer, informasjonsmateriell og foto.
Ullensakerkommune02 Ullensakerkommune04 Ullensakerkommune01 Ullensakerkommune03 Ullensakerkommune05 Ullensakerkommune06 Ullensakerkommune08